Wynajem kontenerów gruzowych

Gruz, powstający podczas remontów nie może być wyrzucany do pojemników na odpady komunalne. Nasza firma zapewnia odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG o pojemności 500 kg oraz kontenerach o pojemności: 3,0 m3, 7,0 m3, 11,0 m3, 15,0 m3 przystosowanych do gromadzenia odpadów poremontowych. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu (samochody śmieciarki i hakowce) zapewniamy terminowe podstawianie i odbiór gruzu, odpadów poremontowych i zielonych gromadzonych w kontenerach. Koszt podstawienia kontenera jest uzależniony od rodzaju gromadzonych odpadów, czasu udostępnienia kontenera oraz jego pojemności.

Zamawiający w ramach obowiązków wynikających z zamówienia kontenera, zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, co stanowi warunek konieczny należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków płynących z wykonania zlecenia.

Zamówień kontenerów można dokonywać pod nr. telefonu (55)-27-15-017 lub 606-376-398 bądź drogą elektroniczną, pisząc na adres: [email protected]