Odbiór odpadów przemysłowych i budowlanych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil

zajmuje się również odbiorem odpadów przemysłowych, budowlanych i zielonych wytworzonych w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach domowych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Na zlecenie klienta zapewniamy odbiór przemysłowych odpadów poprodukcyjnych oraz odpadów powstałych w wyniku remontów.

Zapewniamy odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG o pojemności 500 kg oraz kontenerach o pojemności:  5,0 m3, 7,0 m3, 11,0 m3 i 33,0 m3

W zależności od ilości wytworzonych odpadów dostosowujemy swoją ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. W uzgodnionym terminie, w wyznaczone miejsce dostarczamy kontenery lub worki typu BIG-BAG. Klient sam zgłasza napełnienie kontenera. Do jego obowiązków należy uzyskanie wszelkich zezwoleń administracyjnych związanych w szczególności z zajęciem pasa drogowego.