×

Dzierżawa pojemników

W oparciu o najlepszą dostępną technologię oraz aktualne pozwolenia administracyjne nasza firma zapewnia odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy również z okolicznymi gminami świadcząc usługi utrzymania porządku i czystości.×

Wywóz gruzu

Gruz, powstający podczas remontów nie może być wyrzucany do pojemników na odpady komunalne. Nasza firma zapewnia odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG o pojemności 500 kg oraz kontenerach o pojemności: 3,0 m3, 7,0 m3, 11,0 m3, 15,0 m3 przystosowanych do gromadzenia odpadów poremontowych.×

Usługi ładunkowe i transportowe

Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi transportowe oraz ładunkowe. Posiadamy zezwolenie na transport odpadów na terenie całego kraju. W terminach uzgodnionych z Klientami udostępniamy naczepy z kontenerami oraz specjalistyczną ładowarkę. Po załadunku oferujemy przewóz towarów do miejsca wskazanego przez Klienta.×

Prace drogowe i porządkowe

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu usług zimowego i letniego utrzymania dróg i placów. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt (pługi odśnieżne, solarki, piaskarki) pomagamy w utrzymywaniu przejezdności dróg w sezonie zimowym. Zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów świadczymy także usługi utrzymania terenów zielonych, ulic i placów. Zakres i częstotliwość usług dopasowujemy do wymagań Klientow.×

Obsługa imprez masowych

Nasze przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze imprez masowych. Zapewniamy wywóz odpadów z imprez sportowych, kulturalnych i muzycznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów udostępniamy niezbędną ilość pojemników na odpady o pojemności 0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3 oraz 1,1 m3.×

Czyszczenie i dezynfekcja pojemników

Dbałość o czystość i należyty stan techniczny pojemników wymaga stałego przeprowadzania usług mycia i dezynfekcji. Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Usługi te wykonywane sa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu - myjko-śmieciarki. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady jest prowadzona w terminach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Istnieje równiez mozliwość wynajęcia myjko-śmieciarki i wykonywanie zleconych usług mycia i dezynfekcji pojemników na terenie całego kraju.×

Odbiór odpadów komunalnych

W oparciu o najlepszą dostępną technologię oraz aktualne pozwolenia administracyjne nasza firma zapewnia odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy również z okolicznymi gminami świadcząc usługi utrzymania porządku i czystości.×

Odbiór odpadów przemysłowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil zajmuje się również odbiorem odpadów przemysłowych, budowlanych i zielonych wytworzonych w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach domowych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Na zlecenie klienta zapewniamy odbiór przemysłowych odpadów poprodukcyjnych oraz odpadów powstałych w wyniku remontów.PUK Complex

Witamy na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil. Jesteśmy stale rozwijającą się firmą z długoletnim doświadczeniem na rynku wywozu odpadów komunalnych, przemysłowych, budowlanych i zielonych.
Z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i doświadczonych pracowników powierzone zadania wykonujemy terminowo i profesjonalnie, zawsze kierując się satysfakcją Klientów.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do poznania naszej oferty.

Dzierżawa pojemników

Szczegóły

Wywóz gruzu

Szczegóły

Usługi drogowe i ładunkowe

Szczegóły

Prace drogowe i porządkowe

Szczegóły

Obsługa imprez masowych

Szczegóły

Mycie pojemników

Szczegóły

Odbiór odpadów komunalnych

Szczegóły

Wywóz odpadów przemyslowych

Szczegóły
Kontakt

Formularz kontaktowy


Tomasz Grzmil, Jarosław Grzmil

ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw
(55)-27-15-017, kom. 606-376-398
[email protected]

NIP: 579-160-11-92
REGON: 170369800