Odbiór odpadów segregowanych

W trosce o czystość środowiska naturalnego

zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej, zostaliśmy zobowiązani do segregacji odpadów na poszczególne frakcje, takie jak: zmieszane odpady komunalne, szkło, papier i tektura oraz plastik.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania nasza firma zapewnia wywóz odpadów segregowanych z pojemników o pojemności 1100 l, 240 l i 110 l. Wywóz odpadów segregowanych odbywa się w oparciu o harmonogram opracowany wspólnie z Klientem bądź na zlecenie telefoniczne.

Zgodnie z wdrażanymi zasadami zagospodarowania odpadów komunalnych, Klienci indywidualni – właściciele nieruchomości otrzymują worki w celu segregacji poszczególnych frakcji odpadów.

Ponadto informujemy, iż właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin Gniew, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie i Stegna otrzymują pojemniki do odpadów popiołu o pojemności 110 l albo 240 l. Zgłoszenia zapotrzebowania na określone pojemniki należy dokonywać we właściwych Urzędach Gminy.