Odbiór odpadów komunalnych
W oparciu o najlepszą dostępną technologię oraz aktualne pozwolenia administracyjne nasza firma zapewnia odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych.
Współpracujemy również z okolicznymi gminami świadcząc usługi utrzymania porządku i czystości.
W zakresie odbioru odbioru odpadów komunalnych, w naszej ofercie znajdują się:

Pojemnik o poj. 0,11 m3 wykonany z metalu


Pojemnik metalowy o poj. 0,11 m3 jest przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Można w nim składować odpady gorące, np. popiół.

Pojemnik o poj. 0,11 m3 wykonany z tworzywa sztucznego (plastik)


Pojemnik metalowy o poj. 0,11 m3 jest przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Nie należy składować w nim odpadów gorących, np. popiołu. Pojemnik taki zalecany jest zwłaszcza do zabudowy jednorodzinnej, choć może być z powodzeniem wykorzystywany w małych przedsiębiorstwach.

Pojemnik o poj. 0,24 m3 wykonany z tworzywa sztucznego (plastik)


Pojemnik metalowy o poj. 0,24 m3 jest przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Nie należy składować w nim odpadów gorących, np. popiołu. Pojemnik taki zalecany jest zwłaszcza do zabudowy jednorodzinnej, choć może być z powodzeniem wykorzystywany w małych przedsiębiorstwach.

Pojemnik o poj. 1,1m3 wykonany z metalu bądź tworzywa sztucznego


Pojemnik metalowy o poj. 1,1 m3 jest przeznaczony do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych (szkła, papieru i tektury). Przeznaczony jest zwłaszcza dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób produkujących znaczne ilości odpadów. Materiał, z którego wykonano pojemnik pozwala na gromadzenie w nim odpadów gorących, w szczególności popiołu.

Nasza firma zapewnia podstawienie pojemnika o pojemności zgodnej z życzeniem Klienta. Wszystkie pojemniki zostają dostarczone przez naszego przedstawiciela w miejscu i terminie dogodnym dla Klienta.

Kontakt

Formularz kontaktowy


Tomasz Grzmil, Jarosław Grzmil

ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw
(55)-27-15-017, kom. 606-376-398
[email protected]

NIP: 579-160-11-92
REGON: 170369800